"Par kolektīvo zemnieku obligāto minimālo darba dienu skaita pieaugumu", 1942

PSRS Tautas padomju padome

CPSU (B) CENTRĀLĀ KOMITEJA

REZOLŪCIJA

Nr. 508, 1942. gada 13. aprīlis

PAR SAVSTARPĒJĀS MINIMĀLĀS NELIETOJUMA KOLEKCIJU UZLABOŠANU

PSRS Tautas komisāru padome un PSKP centrālā komiteja (b) atzīmē, ka obligātās minimālās darba dienas kolektīvajiem lauksaimniekiem, kas dibināti 1939. gadā, jau ir izpildīti un pārpildīti ar lielāko daļu kolektīvo lauksaimnieku un kolektīvo lauksaimnieku. Ņemot to vērā un lai savlaicīgi veiktu visus lauksaimniecības darbus kolektīvajās saimniecībās, lai nodrošinātu, ka kolektīvās saimniecības saņem augstu ražu un turpina attīstīt lopkopību, kā arī kolektīvos lauksaimniekus - lielākus ienākumus natūrā un naudas ienākumus vienā darba dienā, kā arī nodrošināt valstij un Sarkanajai armijai pietiekamu daudzumu pārtikas tas ir īpaši svarīgi kara situācijā ar vācu iebrucējiem, PSRS Tautas komisāru padome un PSKP (B.) Centrālā komiteja:

1. Palielināt minimālās darba dienas gadā katram darbspējīgajam kolektīvajam lauksaimniekam un kolektīvajam lauksaimniekam kara laikā:

a) līdz 150 darba dienām kokvilnas platībās;

b) līdz 100 darba dienām Maskavā, Ļeņingradā, Ivanovā, Jaroslavlā, Gorkī, Kalininā, Vologdā, Tulā, Rjazānā, Smolenskā, Arhangeļskā, Murmanskā, Kirovā, Molotovā, Sverdlovskā, Čitas apgabalos, Habarovskā un Primorska teritorijās, Karēlijas un Somijas PSR; Komi, Mariisk un Jakut autonomās Padomju Sociālistiskās republikas, augstkalnu graudu un lopkopības teritorijās saskaņā ar PSRS Tautas komisariāta sarakstu;

c) līdz 120 darba dienām visiem pārējiem PSRS reģioniem.

2. Lai nodrošinātu lauksaimniecības darbu īstenošanu visiem periodiem - augsnes apstrāde, stādīšana, kultūru uzturēšana, pļaušana, novākšana un arī dzīvnieku aprūpe, nosaka, ka katram kolektīvajam lauksaimniekam un kolhozam ir jāsagatavo obligātās minimālās darba dienas:

a) kolektīvajās saimniecībās kokvilnas rajonos - vismaz 30 darba dienas no 15. maija līdz 45 darba dienām no 15. maija līdz 1. septembrim - 45 darba dienas no 1. septembra līdz 1. novembrim, pēc 1. novembra var izstrādāt arī citas darba dienas;

b) otrā reģionu, teritoriju un republiku grupu kolektīvajās saimniecībās līdz 1. jūnijam ne mazāk kā 25 darba dienas, no 1. jūnija līdz 1. augustam 25 darba dienas, no 1. augusta līdz 1. oktobrim - 35 darba dienas, pārējās darba dienas var izstrādāt pēc 1. oktobra;

c) trešās grupas apgabalu, teritoriju un republiku kolektīvajās saimniecībās, līdz 15. jūnijam, vismaz 30 darba dienas, no 15. jūnija līdz 15. augustam, 30 darba dienas, no 15.augusta līdz 15. oktobrim 40 darba dienas, citas darba dienas var izstrādāt pēc 15. oktobra.

3. Nodrošināt Savienības Tautas komisāru padomi un autonomās republikas, reģionālās izpildkomitejas un reģionālās izpildkomitejas ar tiesībām 20% robežās palielināt vai samazināt noteiktus reģionus (atkarībā no vietējiem apstākļiem) to darba dienu skaitu, kas jāizstrādā pēc lauksaimniecības darba periodiem.

4. Izveidot obligātu minimālo darba dienu skaitu pusaudžiem - kolektīvo lauksaimnieku, kuru vecums ir no 12 līdz 16 gadiem, ģimenes locekļiem vismaz 50 darba dienu gadā. Piedāvājiet kolektīvajām saimniecībām izdot darba dokumentus pusaudžiem un ņemt vērā pusaudžu atsevišķi izstrādātas darba dienas.

5. Lai pierādītu, ka tiesnešiem tiek piedāvāti darbspējīgie kolektīvie lauksaimnieki, kas nav sagatavojuši obligātu minimālo darba dienu skaitu bez pamatotiem iemesliem lauksaimniecības darbiem, par sodu ar korektīvo darbu kolektīvajās saimniecībās līdz sešiem mēnešiem tiek atskaitīts no darba dienu darba samaksas līdz 25% par labu kolektīvā saimniecība. Piedāvājiet kolektīvajām saimniecībām noteikt, ka augsti kvalificēti kolektīvie lauksaimnieki un kolektīvie lauksaimnieki, kuri gada laikā nav sagatavojuši obligāto minimālo darba dienu skaitu, būtu jāuzskata par atstātiem ārpus kolektīvās saimniecības, zaudējuši kolektīvā lauksaimnieka tiesības un zaudē mājsaimniecības gabalu.

6. Piedāvāt tautas tiesām visus 5.punktā minētos gadījumus izskatīt ne vairāk kā 10 dienu termiņu un nekavējoties izpildīt spriedumus šajos gadījumos.

7. Kolektīvo saimniecību valdes priekšsēdētāji un priekšnieki par izvairīšanos no darbspējīgu kolektīvo lauksaimnieku tiesas, kuri nesniedz minimālo darba dienu skaitu, tiek nodoti tiesai.

Padomes priekšsēdētājs
PSRS Tautas komisāri

I. STALIN

Sekretārs
PSKP centrālā komiteja (b)

A. ANDREYEV

Skatiet videoklipu: Stranger Things 3. Official Trailer HD. Netflix (Janvāris 2020).

Loading...